Açıköğretim Kurumları Yurtdışı Programları

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ Batı Avrupa ve Balkanlar Programı

 • Programa Kimler Başvurabilir?

   

  a) İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar

  b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar

  c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da yurt dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden veya Eğitim Müşavirliklerinden yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi olanlar başvurabilir.

     Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

   

 • Batı Avrupa ve Balkanlar Programı nedir?

   

  T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği, Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaş, soydaş ve Türkçe bilen herkes için Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Balkanlar Programı uygulanmaktadır. Bu program, yurtdışındaki Türk gençliğinin Türkçe dil düzeylerini ve Türk kültürü ile ilgili bilgilerini geliştirmesi, bulundukları ülkede eğitim düzeylerini yükseltmelerini sağlamaktır.

  Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Balkanlar Programından alınan diploma ile Türkiye'deki diğer liselerden alınan lise diploması eş değerdir. Bu diploma, üniversite giriş sınavını kazanmaları halinde sahiplerine Üniversite eğitimine devam etme hakkı verir.

  Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğretim sistemi, örgün eğitimde yürütülen öğretim programlarıyla aynı olup, programın uygulama şekli uzaktan eğitim teknikleri ile yapılmaktadır.

  Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Balkanlar Programına kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, getirdikleri öğrenim belgelerine göre bilgi sistemine aktarılır. Bu intibak işlemine göre öğrencilerin dersleri belirlenir. Ders ataması belirlenen öğrenciler dönem sınavlarına katılır.

  Dönem sınavları sonucunda, sorumlu olunan ders/derslerden başarılı olunması durumunda ve mezuniyet koşullarını yerine getirdiğinde öğrenci mezun olur.

  Başarılı oldukları takdirde öğrenciler Açık Öğretim Lisesi diploması almaya hak kazanırlar.

  Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Balkanlar Programında ders geçme ve kredi sistemi uygulanmaktadır.

  Program ortak (zorunlu) dersler ve seçmeli derslerden oluşmaktadır.

  Bir öğretim yılı birbirinden bağımsız üç dönemden oluşmaktadır. 18 yaşından gün almış öğrenciler öğretim yılı içerisinde tüm sınavlara girebilirler. 3. Dönem sınav tarihinin ilk günü itibarıyla 18 yaşından gün almamış olan öğrenciler ise üçüncü dönem sınavına giremezler.

  Her dönemde en fazla 35 kredilik ders seçilebilmektedir. Yeni kayıt yaptırmış öğrencilerin 1. Dönem ders atamaları Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Sonraki dönem derslerini öğrenciler kendileri seçmektedir.

  Öğrenci, sınavlarda başarılı olduğu derslerin kredisini kazanır ve kazanılan kredi öğrencinin toplam kredisine eklenir.

  Bir dersten başarılı olabilmek için o dersten 100(yüz) üzerinden 45 puan alınması gerekmektedir.

   

 • Başvuru Koşulları Nelerdir?

   

  Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programına yurtdışında geçerli bir ikamet izni olup

   1. Türkiye'de ortaokulu ya da ilköğretim okulunu bitirenler,

   2. Türkiye'de bulunduğu dönemde lise veya dengi bir okula devam ederken öğrenimini yarıda bırakanlar,

   3. Yurtdışında öğrenip görüp, denklik yaptırmış ve bu denklik sonucu ortaöğretim (lise veya dengi okul) mezunu olmadığı anlaşılan her yaş ve her meslek grubundaki vatandaşlar,

   4. Avrupa ülkelerinde yerleşik olan veya en az altı ay süreli oturma iznine sahip olanlar,

  başvurabilirler.

  ÖNEMLİ: Denkliğinde meslek lisesi yazan adaylar da başvuru yapabilirler. Ancak denkliklerin normal liselere göre yapılmış olması ve kaç kredi kazanıldığının belirtilmiş olması uygun olacaktır.

  Başvuru Yerleri

  Batı Avrupa ve Balkan ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Balkanlar Programına kayıt yaptırmak için Anadolu Üniversitesi'nin Köln'de ve Balkanlar'da bulunan İrtibat Bürolarına dilekçe ile başvuracaklardır. Adaylar, ilk başvuru sırasında dilekçe dışında hiçbir belge göndermeyecektir. Kayıt tarihleri arasında kayıt kılavuzunda belirtilen şekilde programa kayıt işlemini yapacaklardır.

  Başvuru Süresi

  Programa ilgi duyan herkes her zaman gerekli başvuruyu yapabilir; yapılan tüm başvurular her yılın eylül ayı içinde toplu olarak cevaplandırılır ve adaylardan kesin kayıt için gerekli belgeler istenir. Öğrenciler tarafından büroya ulaştırılan belgeler eksiksiz ve doğruysa kabul edilir ve Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı öğrencisi olarak kayıt yaptırmak üzere Ankara'ya Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü'ne gönderilir.

  Öğretim Ücreti

  Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programına kayıt yaptıracak öğrencilerden, Anadolu Üniversitesi tarafından eğitim materyali ve sınav hizmetleri gibi giderleri karşılamak üzere belli bir katkı payı alınmaktadır.

   

 • Öğretim Sistemi nasıldır? Ders Seçimi nasıl yapılır?

   

  Öğretim Sistemi

  Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Program; ortak, alan ve seçmeli derslerden, öğretim yılı ise birbirinden bağımsız iki dönemden oluşur. Öğrenciler, yapılan sınavlarda, başarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar. Öğretim sistemi Açık Öğretim Lisesi Öğretim Sistemi ile aynıdır.

  Ortak Dersler

   a.  Ortak Dersler, Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken derslerdir. Bu dersler başarılamazsa tekrar alınması gerekir.

   b. Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan dersin kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir.

   c. Açık Öğretim Lisesi ders programında yer alan dersler, ait oldukları döneminden önce alınamazlar. Bir birinin devamı olan bir dersin dönem sırasına göre alınması gerekir. Birbirinin devamı olan ortak derslerden birini başaramayan öğrenci, başaramadığı dersi (Tarih?1 gibi) bir sonraki dönemde, devamı olan dersle birlikte (Tarih?1, Tarih?2 gibi) alabilir.

   

 • Kayıt İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

   

   1. Başvuru Dilekçesi

   2. Öğrenim Belgesi;

   - Ortaokul mezunları için, ortaokul diplomasının aslı veya ilköğretimden mezun olanlar için ilköğretim diplomasının aslı (Ortaokul veya ilköğretim diplomasını kaybedenler için diploma kayıt belgelerinin aslı)

   - Liselerden ayrılanlar için tasdiknamenin aslı (Tasdiknamesini kaybedenler için tasdikname kayıp belgesinin aslı) ve tüm notlarını gösteren öğrenim belgesi

   - Yurtdışında öğrenim görenler için, dönemi, alanı ve kredileri kredili sisteme göre belirtilmiş onaylı Denklik Belgesinin aslı (Bu belge Eğitim Müşavirlikleri veya Ataşeliklerinden alınır)

  3. Onaylı nüfus cüzdanı sureti

  4. 1 adet fotoğraf

  5. Öğrenim gideri ödeme makbuzu

  6. Yurtdışında İkamet ettiğini gösteren İkametgâh belgesi

Emniyet Mahallesi Milas Sokak No 21 06500 Teknikokullar Yenimahalle/Ankara - AÖL 00 90 312 413 21 84 / 00 90 312 413 21 86 / 00 90 312 413 22 24 // AOO 00 90 312 413 21 44 / 00 90 312 413 22 35

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.