Açıköğretim Kurumları Yurtdışı Programları

Balkanlar Programı

 

Balkanlar Programı Nedir? (Açık Öğretim Lisesi)

 

     T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği, Balkan ülkelerinde yaşayan vatandaş, soydaş ve Türkçe bilen herkes için Açık Öğretim Lisesi Balkanlar Programı uygulanmaktadır. Bu program, yurtdışındaki Türk gençliğinin Türkçe dil düzeylerini ve Türk kültürü ile ilgili bilgilerini geliştirmesi, bulundukları ülkede eğitim düzeylerini yükseltmelerini sağlamaktır.

 

     Açık Öğretim Lisesi Balkanlar Programından alınan diploma ile Türkiye’deki diğer liselerden alınan lise diploması eş değerdir. Bu diploma, üniversite giriş sınavını kazanmaları halinde sahiplerine Üniversite eğitimine devam etme hakkı verir.

 

     Açık Öğretim Lisesi Balkanlar Programı öğretim sistemi, örgün eğitimde yürütülen öğretim programlarıyla aynı olup, programın uygulama şekli uzaktan eğitim teknikleri ile yapılmaktadır.

 

     Açık Öğretim Lisesi Balkanlar Programına kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, getirdikleri öğrenim belgelerine göre bilgi sistemine aktarılır. Bu intibak işlemine göre öğrencilerin dersleri belirlenir. Ders ataması belirlenen öğrenciler dönem sınavlarına katılır.

 

     Dönem sınavları sonucunda, sorumlu olunan ders/derslerden başarılı olunması durumunda ve mezuniyet koşullarını yerine getirdiğinde öğrenci mezun olur.

 

     Başarılı oldukları takdirde öğrenciler Açık Öğretim Lisesi diploması almaya hak kazanırlar.

 

     Açık Öğretim Lisesi Balkanlar Programında ders geçme ve kredi sistemi uygulanmaktadır.

 

     Program ortak (zorunlu) dersler ve seçmeli derslerden oluşmaktadır.

 

     Bir öğretim yılı birbirinden bağımsız üç dönemden oluşmaktadır. 18 yaşından gün almış öğrenciler öğretim yılı içerisinde tüm sınavlara girebilirler. 3. Dönem sınav tarihinin ilk günü itibarıyla 18 yaşından gün almamış olan öğrenciler ise üçüncü dönem sınavına giremezler.

 

     Her dönemde en fazla 35 kredilik ders seçilebilmektedir. Yeni kayıt yaptırmış öğrencilerin 1. Dönem ders atamaları Ankara-Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Sonraki dönem derslerini öğrenciler kendileri seçmektedir.

 

     Öğrenci, sınavlarda başarılı olduğu derslerin kredisini kazanır ve kazanılan kredi öğrencinin toplam kredisine eklenir.

 

     Bir dersten başarılı olabilmek için o dersten 100(yüz) üzerinden 45 puan alınması gerekmektedir.

 

Balkanlar Programı Başvuru İşlemleri (AÖL)

 

Başvuru Koşulları

 

     Açık Öğretim Lisesi Balkanlar Programına yurtdışında geçerli bir ikamet izni olup

 

1. Türkiye’de ortaokulu ya da ilköğretim okulunu bitirenler,

 

2. Türkiye’de bulunduğu dönemde lise veya dengi bir okula devam ederken öğrenimini yarıda bırakanlar,

 

3. Yurtdışında öğrenip görüp, denklik yaptırmış ve bu denklik sonucu ortaöğretim (lise veya dengi okul) mezunu olmadığı anlaşılan her yaş ve her meslek grubundaki vatandaşlar,

 

4. Avrupa ülkelerinde yerleşik olan veya en az altı ay süreli oturma iznine sahip olanlar,

 

Başvurabilirler.

 

ÖNEMLİ: Denkliğinde meslek lisesi yazan adaylar da başvuru yapabilirler. Ancak denkliklerin normal liselere göre yapılmış olması ve kaç kredi kazanıldığının belirtilmiş olması daha uygun olacaktır.

 

Başvuru Yerleri

 

      Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız Açık Öğretim Lisesi Balkanlar Programına kayıt yaptırmak için Anadolu Üniversitesi’nin Balkan Ülkelerinde bulunan İrtibat Bürolarına bir dilekçe ile başvuracaklardır. Adaylar, ilk başvuru sırasında dilekçe dışında hiçbir belge göndermeyecektir.

 

Başvuru Süresi

 

     Programa ilgi duyan herkes her zaman gerekli başvuruyu yapabilir; yapılan tüm başvurular her yılın eylül ayı içinde toplu olarak cevaplandırılır ve adaylardan kesin kayıt için gerekli belgeler istenir. Öğrenciler tarafından büroya ulaştırılan belgeler eksiksiz ve doğruysa kabul edilir ve Açık Öğretim Lisesi Balkanlar Programı öğrencisi olarak kayıt yaptırmak üzere Ankara’ya Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü’ne gönderilir.

 

Öğretim Ücreti

 

     Açık Öğretim Lisesi Balkanlar Programına kayıt yaptıracak öğrencilerden, Anadolu Üniversitesi tarafından eğitim materyali, sınav hizmetleri ve büro hizmetleri gibi giderleri karşılamak üzere belli bir katkı payı alınmaktadır.

 

Kayıtlar Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

 

      Açık Öğretim Lisesi Balkanlar Programına kayıt işlemleri her yıl Eylül ayında yapılır. Kayıtlar kayıt kılavuzunda belirtildiği şekilde Eylül ayının ilk haftasında yapılır. Öğrenim ücretini yatırmayan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri yapılmaz.

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 

1. Başvuru Dilekçesi

 

2. Öğrenim Belgesi;

 

Ortaokul mezunları için, ortaokul diplomasının aslı veya ilköğretimden mezun olanlar için ilköğretim diplomasının aslı (Ortaokul veya ilköğretim diplomasını kaybedenler için diploma kayıt belgelerinin aslı)

 

Liselerden ayrılanlar için tasdiknamenin aslı (Tasdiknamesini kaybedenler için tasdikname kayıp belgesinin aslı) ve tüm notlarını gösteren öğrenim belgesi

 

Yurtdışında öğrenim görenler için, dönemi, alanı ve kredileri kredili sisteme göre belirtilmiş onaylı Denklik Belgesinin aslı (Bu belge Eğitim Müşavirlikleri veya Ataşeliklerinden alınır)

 

3. Onaylı nüfus cüzdanı sureti

 

4. 1 adet fotoğraf

 

5. Öğrenim gideri ödeme makbuzu

 

6. Yurtdışında İkamet ettiğini gösteren İkametgah belgesi

 

Öğretim Sistemi ve Ders Seçimi

 

 1. Öğretim Sistemi ve Ders Seçimi

 

 Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Program; ortak, alan ve seçmeli derslerden, öğretim yılı ise birbirinden bağımsız iki dönemden oluşur. Öğrenciler, yapılan sınavlarda, başarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar. Öğretim sistemi Açık Öğretim Lisesi Öğretim Sistemi ile aynıdır.

 

 2. Ortak Dersler

 

 a) Ortak Dersler, Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken derslerdir. Bu dersler başarılamazsa tekrar alınması gerekir.

 

 b) Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan dersin kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir.

 

 c) Açık Öğretim Lisesi ders programında yer alan dersler, ait oldukları döneminden önce alınamazlar. Bir birinin devamı olan bir dersin dönem sırasına göre alınması gerekir. Birbirinin devamı olan ortak derslerden birini başaramayan öğrenci, başaramadığı dersi (Tarih–1 gibi) bir sonraki dönemde, devamı olan dersle birlikte (Tarih–1, Tarih–2 gibi) alabilir.

 

Emniyet Mahallesi Milas Sokak No 21 06500 Teknikokullar Yenimahalle/Ankara - AÖL 00 90 312 413 21 84 / 00 90 312 413 21 86 / 00 90 312 413 22 24 // AOO 00 90 312 413 21 44 / 00 90 312 413 22 35

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.